Je m'appelle Eka..

July 5th, 2011 by Katiée

სსიპ – რელიგიური გაერთიანებების სტატუსი [მცირე განმარტებანი]

დღის ერთ-ერთი სიახლეთაგანი: საპატრიარქოს მორიგი განცხადება და საპასუხო ვირტუალური ისტერია დევიზით: “მოვუწოდებთ პარლამენტს არ დაემორჩილოს პატრიარქს!

მოდი, ჯერ ვნახოთ რა არის საპატრიარქოს განცხადების ძირითადი თეზისები?

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, უწმინდესსა და უნეტარეს ილია მეორეს მიაჩნია, რომ აუცილებელია, შეჩერდეს საქართველოში რამდენიმე რელიგიური გაერთიანებისთვის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მინიჭების პროცედურა.

“მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია, შეჩერდეს კანონის მიღების პროცედურა – მეორე და მესამე მოსმენა და აღნიშნულ საკითხზე გაიმართოს საჯარო დებატები, თუნდაც ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში, რათა ჩამოყალიბდეს საერთო საზოგადოებრივი აზრი და მოხდეს კონსენსუსი მართლმადიდებელ ეკლესიასთან, რადგან ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მართლმადიდებელი ქრისტიანია. ჩვენს მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ შევახსენებთ, რომ ეს საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი, რადგან იგი არსებითად განსაზღვრავს სახელმწიფოს მოწყობის ძირითად პრინციპებს

“თავის მხრივ ეკლესია არასოდეს წასულა წინააღმდეგი და ყოველთვის მხარს უჭერდა საქართველოში არსებული სხვა რელიგიებისადმი სტატუსის მინიჭებას და მათი უფლებების განხორციელებას, მაგრამ ამ პროცესს სათანადო გაგრძელება არ მოჰყოლია, ანუ ხელისუფლების მხრიდან არ შექმნილა მრავალმხრივი სახელმწიფო კომისია, სადაც საკითხი იქნებოდა შესწავლილი და შეჯერებული” - ნათქვამია პატრიარქის განცხადებაში.

ახლა მაინტერესებს, სანამ ისტერიკას გამართავდნენ, რამდენმა იცოდა და თუ არ იცოდა, რამდენმა ჩახედა კანონს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ და დაფიქრდა, არის კი საერთოდ მიზანშეწონილი, რომელიმე რელიგიურ გაერთიანებას (მათ შორის, მართლმადიდებლურ ქრისტიანულ ეკლესიას) ჰქონდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი?

ზარმაცებისთვის სპეციალურად ამოვაკოპირე ამ კანონის მე-2 მუხლი:

მუხლი 2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ცნება (21.11.2008 N 542)
1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი არის შესაბამისი კანონით, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით ან კანონის საფუძველზე სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით შექმნილი, საკანონმდებლო და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას, აგრეთვე ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს ნორმატიული აქტით შექმნილი, სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას. (10.12.2010. N3973)

ის, რომ საქართველოს საპატრიარქოს უკვე აქვს, რატომღაც, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსი – სამოქალაქო რეესტრის, საჯარო რეესტრის, სასამართლო გადაწყვეტილებათა აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და მრავალი სხვა სსიპ-ის მსგავსად, არ ნიშნავს იმას, რომ ა პრიორი კარგია, თუ ყველა სხვა რელიგიური წარმონაქმნიც კანონისა და კანონქვემდებარე აქტის საფუძველზე შეიქმნება/გაუქმდება და სახელმწიფო კონტროლით იფუნქციონირებს.

იქნებ პირიქით, ცუდია ეს და მხოლოდ მართლმადიდებლურ ეკლესიასთან თანაბარ პოზიციაში ჩაყენების გამო, სულაც არ ღირს ამ კანონის მიღება? და თქვენ მხოლოდ იმიტომ უჭერთ მხარს, რომ პატრიარქმა (რომელსაც ძაალიან ხშირად კატეგორიულად არ ვეთანხმები მეც და ამის გამო მეგობრების რისხვას ხშირად ვიმსახურებ) დაასწრო სხვას და ითხოვა, იქნებ ჯერ განგეხილათ და სამსჯელოდ გამოგეტანათო???

თუ შვეიცარიაში ეკითხებიან მოსახლეობას აზრს ყველა, მცირე მნიშვნელობის გადაწყვეტილების მიღებისასაც კი, მუნიციპალურ თუ ცენტრალურ დონეზე, ჩვენ რა ვართ ასეთი, რომ კატეგორიულად არ გვინდა, მართლაც სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადაწყვეტილებების მიღებისას, უბრალოდ აზრი მაინც გვკითხონ???

 

UPDATE: ცვლილება შეტანილია, ოღონდ სრულიად საოცარი სახით: საჯარო სამართლის იურიდიული პირზე, რომლის სახითაც რეგისტრაცია შეუძლია რელიგიურ გაერთიანებას, არ გავრცელდება კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირრების შესახებ, არამედ ზუსტად იგივე ნორმები (სამოქალაქო კოდექსიდან), რაც არაკომერციულ იურიდიულ პირებზე (NGO-ები, კავშირები, ფონდები), როგორც აქამდე. ანუ ეს იქნება შინაარსით კავშირი, სახელწოდებით – სსიპ. აზრი?